Onderwijsdag Chemie en voeding

27 september 2014 09:00 – 09:00
Locatie: Katholieke Hogeschool Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, Leuven, Vlaanderen, België
Categorie: Onderwijs & Opleidingen

Deze studiedag is bijzonder geschikt voor leerkrachten biologie, chemie, natuurwetenschappen en voedingsleer uit het secundair onderwijs, voor docenten en studenten voedings- en dieetkunde, verpleegkunde en voor iedereen die geïnteresseerd is in de verschillende aspecten van de voeding

09.00 Onthaal

09.30 Verwelkoming door Jean Van de Weerdt, voorzitter KVCV – Sectie Onderwijs & Opleidingen

09.45 Enkele historische aspecten van de voeding
Dr. Paul Balduck,voorzitter KVCV – Sectie Historiek

10.15 Experimentensessie 1

10.45 Pauze

11.00 Chemische aspecten van de voedingsmiddelen
Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer (Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit UGent)

11.30 Experimentensessie 2

12.00 Lunchpauze – Bezoek Boekenbeurs – Tentoonstelling Chemie & Filatelie in België

13.15 Als het bloed niet meer stroomt (Eet je gezond)
Dr. Christiaan Thoen – Ondervoorzitter v.z.w. Bio-MENS en co-auteur van het educatief tijdschrift MENS (Milieu Educatie Natuur en Samenleving)

13.45 Experimentensessie 3

14.15 Wat met GGO’s in onze voeding?
Prof. dr. Marc Van Montagu – Ugent – VIB

15.15 Vraagstelling

16.00 Receptie

Deelnameprijzen:

€ 60 - Niet-leden
€ 50 - KVCV-lid
€ 30 - Studenten & Gepensioneerden
€ 20 - Studenten & Gepensioneerden KVCV-lid

Inschrijven kan via dit formulier.

Informatie over de exacte wegbeschrijving, bussen en/of trein of fiets kan u hier vinden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

alt alt alt

Heeft uw bedrijf interesse om dit project mee te steunen? Klik hier voor het sponsordossier.