Het KVCV-bestuur

Raad van Bestuur

Zoals elke vzw heeft de KVCV een door de Algemene Vergadering verkozen Raad van Bestuur. Deze vergadert regelmatig, zowat 10 maal per jaar, en stippelt het beleid op lange termijn uit. Belangrijke beslissingen worden door de Raad van Bestuur genomen.

De Algemeen Voorzitter van de KVCV is eveneens voorzitter van de Raad van Bestuur. Als vzw heeft de Vereniging uiteraard ook een penningmeester die het financiële beleid voert.

KVCV Centraal
An Mammolito (Secretariaat) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Yannick Vercammen (Webmaster) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Raad van Bestuur
Algemeen Voorzitter: Christophe De Bie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondervoorzitter: Eric Schouteden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Thomas Vranken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Filip Buyse  
Raadslid: Denis Comeyne  
Raadslid: Vera Meynen  
Gecoöpteerd Raadslid: Rudolf Vanheertum  


De Coördinatieraad 

Essentieel voor de KVCV is het bestaan van de coördinatieraad. Leden van de coördinatieraad zijn: alle leden van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van alle KVCV-secties en -afdelingen, in de persoon van hun respectievelijke voorzitters of hun vervangers. De coördinatieraad vergadert 2 tot 3 maal per jaar en is, zoals blijkt uit de naam, verantwoordelijk voor een goede coördinatie in de globale werking van de Vereniging. Dankzij de coördinatieraad moeten de activiteiten van alle secties als een goed lopend geheel naar buiten komen. De Algemeen Voorzitter van de KVCV zit de coördinatieraad voor. De vergaderingen van de coördinatieraad zijn een unieke kans voor de voorzitters van de secties om elkaar te ontmoeten en afspraken te maken voor het samen organiseren van activiteiten.

De Algemene Vergadering

Eens per jaar wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen. De leden van de Raad van Bestuur, de voorzitters van de secties en de ereleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Op de Algemene Vergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten gedurende het afgelopen werkjaar, de penningmeester-generaal brengt verslag uit over de financiële toestand van de Vereniging en legt de budgetplanning voor het volgende werkjaar voor. Een onafhankelijk financieel commissaris keurt het financieel verslag goed. De aanwezige leden kunnen vragen stellen.

Wanneer een nieuwe voorzitter en/of Raad van Bestuur moet worden verkozen, dan gebeurt dit ook tijdens de Algemene Vergadering.

KVCV-secties

In de totale werking van de KVCV vervullen de secties en afdelingen een onvervangbare rol. Ze werden in de loop van het intussen meer dan 75-jarig bestaan van de KVCV op verschillende tijdstippen opgericht en gingen, steeds onder de grote KVCV-koepel, zelf allerlei activiteiten organiseren.

De secties organiseren studiedagen, congressen, ... over een bepaald onderdeel van de chemie. Dat kan gaan van het gebruik van één of andere nieuwe techniek, over voorschriften en reglementeringen die met de betrokken discipline te maken hebben, tot voordrachten van topspecialisten, kortom een zeer gevarieerd aanbod.

Secties

Sectie Analytische Chemie
Voorzitter Tony Houthaeve
 
Sectie HTC
Voorzitter Frederic Lynen
 
Sectie Historiek
Voorzitter Filip Buyse
 
Sectie Jong
Voorzitter Claudia Verheyen
 
Sectie Kekulé
Voorzitter Denis Comeyne
 
Sectie Medicinale en Bio-Organische chemie
Voorzitter Koen Augustyns
 
Sectie Onderwijs en Opleidingen
Voorzitter Katrien Strubbe
 
Sectie Proteomics
Voorzitter Maarten Dhaenens
 
Sectie Voeding
Voorzitter Jurgen Denys

Wenst u meer informatie over de werking van de secties, dan kan u zich wenden tot de respectievelijke voorzitters. Ook wanneer u zelf actief wenst mee te werken bij de organisatie van activiteiten in één dezer secties, kan u met hen contact opnemen.

Werking Secties 

De goede werking van een sectie wordt bepaald door haar werkgroep, een groep van vrijwillige medewerkers die regelmatig vergadert en de activiteiten organiseert. In functie van bepaalde studiedagen worden soms kleinere werkgroepen gevormd, van diegenen die zich bij het behandelde onderwerp nauwer betrokken voelen en op nationaal en internationaal vlak de nodige contacten hebben om specialisten aan te trekken. Deze werkgroepjes brengen verslag uit aan de voltallige werkgroep.

Elke actieve sectie heeft een voorzitter en een secretaris, de grotere secties hebben eveneens een ondervoorzitter en een penningmeester.

Vele van deze werkgroepen zijn intussen uitgegroeid tot echte vrienden-groepen, wat de samenwerking alleen maar aangenamer en vlotter kan maken.

Oproep

Wenst u zelf uw steentje bij te dragen bij de werking van KVCV of de organisatie van een activiteit? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.