COS-brochure

COS

Risicoanalyse i.v.m. chemicaliën op school (COS)

De nieuwste versie van de COS-brochure (april 2022) kun je hier bekijken en downloaden.

Aan de lijst met aanbevelingen werden 14 nieuwe stoffen toegevoegd en van enkele andere stoffen werden de adviezen aangepast (gemarkeerd met *). Ook de hoofdstukken over afvalverwerking, opslag van chemicaliën en vergunningen voor stoffen werden gereviseerd. In de bijlagen vind je een paar voorbeelden van checklijsten veiligheid voor leerlingenproeven.

Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht in het kader van leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit.

Je vindt de gratis tool terug in de nieuwste versie van de databank gevaarlijke stoffen die kan gedownload worden van www.gevaarlijkestoffen.be