Doelstellingen

De werkgroep KVCV-Voeding heeft tot doelstelling de organisatie van activiteiten die met voeding en met voedsel in de ruimste zin van het woord te maken hebben. Deze activiteiten kunnen onder meer zijn: symposia of colloquia, congressen, studiedagen, voordrachten, cycli, studiebezoeken, sociale activiteiten, ...

De werkgroep kan ook aanbevelingen geven of contacten leggen in verband met de verdediging van beroepsbelangen van levensmiddelenchemici.