Welkom bij Sectie Onderwijs & Opleidingen

 

platform
Inloggen
Schoollicentie aanvragen/vernieuwen

ChemieInteractief

Meer dan 120 scholen tekenden in voor een schoollicentie Elementaire Chemie en/of Chemie Interactief. Het initiatief komt dus duidelijk tegemoet aan een behoefte. Na bevragingen bij een aantal gebruikers werden enkele wijzigingen aangebracht, zowel inhoudelijk als op het vlak van de gebruiksvoorwaarden.

De meest belangrijke wijziging is waarschijnlijk de prijsverlaging. Voor een schoollicentie voor Elementaire Chemie (2de graad) of voor Chemie Interactief (3de graad) werd de prijs verlaagd: die bedraagt nu € 50 btw inclusief (vroeger € 50 + 21% btw), een prijsverlaging van meer dan € 10.
Zowel in Elementaire Chemie als in Chemie Interactief vind je nu de (in de mate van het mogelijke) interactieve oplossingen van de oefeningen terug.
In Chemie Interactief kan je nu ook honderden meerkeuzevragen (en oplossing) uit de chemie-olympiades en de toelatingsexamens arts-tandarts sinds 1999 raadplegen.

Maar er is meer! Een schoollicentie voor ons Chemieplatform kost slechts € 70 (inclusief btw). Via dit chemieplatform krijgt de school (leerkrachten EN leerlingen) niet enkel toegang tot Elementaire Chemie èn Chemie Interactief, maar ook toegang tot acht nieuwe domeinen:

Chemielexicon
In dit Chemielexicon worden meer dan 1000 chemische begrippen gedefinieerd en kort besproken.

Beschrijvende chemie
Volgens de eindtermen moeten de leerlingen een aantal enkelvoudige en samengestelde stoffen kennen. Je vindt hier een uitgebreid overzicht.

Periodiek Systeem
Dit Periodiek Systeem van essencia (vroeger fedichem) is niet meer te vinden op het web, maar bevat een schat aan informatie.

Isomerie-overzicht
Een uitgebreid overzicht van de diverse isomerievormen

Nomenclatuur Anorganische chemie

Nomenclatuur Organische chemie

Historiek van de Chemie
Op deze pagina vind je tekeningen van veertig historische figuren (printklaar op A4- en A3-formaat) en veel meer

Mendelejev
Alles over Dimitri Ivanovitch Mendelejev en het Periodiek Systeem - Powerpointpresentaties, teksten, experimenten, ...

Bovendien is de geldigheidsduur van de licenties nu niet meer schooljaar-gebonden: de licentie blijft nu 12 maanden geldig. Je kan dus op elk ogenblik inschrijven.

In Chemie Interactief vind je nu ook de oplossingen van de (kwantitatieve) oefeningen op een interactieve wijze terug.

Alle molecuulmodellen werden omgezet naar JSmol, alle flashanimaties naar HTML5. Zij kunnen dus bekeken worden in elke browser en op elk apparaat.

Vanaf 1 juli 2015 kunnen de leerwerkboeken, meerboeken en leerboeken ook gedownload worden in word-formaat. Dit laat de leerkracht toe om bepaalde onderdelen weg te laten of toe te voegen, extra oefeningen op te nemen, ...

Tegen die tijd zullen er bovendien nog extra applets gepubliceerd worden. We zorgen ervoor dat die applets functioneren op alle devices (PC, tablet, smartphone).

Schoollicentie aanvragen? Klik hier.


COS
De nieuwe versie van de COS-brochure is verschenen!

Opgelet: de COS-brochure is niet 100% conform aan de wetgeving die op dit moment van kracht is. Er wordt gewerkt aan een update van de brochure zodat die binnenkort wel volledig conform de geldende wetgeving is. KVCV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de inhoud van de COS brochure.


Deze sectie heeft heel wat te bieden aan de chemieleerkrachten

Onderwijs & Opleidingen is een sectie van de K.V.C.V. welke jaarlijks interessante studiedagen biedt. Ook worden heel wat onmisbare cd-roms aangeboden aan spotprijzen, waardoor ze ook voor de leerlingen toegankelijk zijn.

De sectie Onderwijs & Opleidingen van K.V.C.V. groepeert leraars Biochemie en Chemie van alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs en ook leden van het assisterend en academisch personeel van het hoger onderwijs. K.V.C.V. ondersteunt hun beroepsbelangen en hun professionele vorming.

De moeite waard dus om deze site eens wat grondiger te bekijken!


 Wat eten we? Over voeding en chemie
J. Van de Weerdt m.m.v. T. Mortier & N. Chiaverini


Periodiek Systeem van de Elementen

KVCV is sinds kort de verdeler van het nieuwe PSE uitgegeven door Vincent Leermiddelen. Het is een PSE bedoeld voor de leerlingen. De ene zijde bevat de wetenschappelijke versie. De andere kant toont voorkomen of gebruik van de diverse elementen. Klik hier


Activiteiten

  • Studiedagen, o.a. de 'Dag van het Chemieonderwijs'
  • Lezingen rond actuele thema's
  • Ontwikkeling van didactische hulpmiddelen en uitgaven (bijv. Chemie Interactief, Elementaire Chemie, DIDAC, EChO, Chemielexicon)