Hét netwerk van de Vlaamse lab professional!


Onafhankelijk

Het labmanagers netwerk is een initiatief van de Sectie Analytische Chemie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV).

De Sectie Analytische Chemie houdt zich voornamelijk bezig met het verspreiden van kennis voor praktische gebruikers en experten. Hiertoe worden jaarlijks studiedagen georganiseerd rond een centraal onderwerp. Het labmanagers netwerk is een logisch vervolg op deze initiatieven.

Informatief

Het netwerk organiseert jaarlijks drie sessies rond een centraal thema dat relevant én interessant is voor de moderne labmanager. Wees gerust: nieuwe instrumentele ontwikkelingen en andere noviteiten komen hierin niet aan bod. Daarvoor verwijzen we naar de studiedagen en andere initiatieven die regelmatig onder KVCV vlag worden ingericht.

Wat kan je wel verwachten?
Leiderschap versus vakspecialisatie, coachen van medewerkers, human resources, omgaan met social media, etc. Uiteraard staan we open voor elke suggestie. Het is immers jij, de labmanager, en enkel jij, die bepaalt hoe het netwerk er uit ziet.

Toegankelijk

In het netwerk draait alles om delen. Delen van informatie, delen van kennis, delen van ervaringen.

In eerste instantie deelt het netwerk met de deelnemers. Professionele sprekers delen hun kennis en bieden nieuwe inzichten hoe je best kan omgaan met je rol als labmanager. Elke sessie neemt minstens twee uren in beslag zodat het onderwerp in detail kan ontleed worden.

Tijdens elk event biedt het netwerk de mogelijkheid om ongedwongen te 'netwerken' met andere deelnemers. Dit is veruit het belangrijkste voordeel. Dit verklaart waarom we elke sessie afsluiten aan de bar. Een leuke babbel, nieuwe contacten, nieuwe inzichten. Daar zijn we toch allemaal naar op zoek, niet?

2017

In een eerste sessie worden inzichten op het gebied van de Jungiaanse Typologie toegepast op bestaande teams en projectteams. Hierdoor kan het spanningsveld vastgesteld worden tussen iemands voorkeurstype (wat past bij mij?) en iemands feitelijke gedrag (wat doe ik?).

Een tweede sessie wordt georganiseerd rond “Welzijn & Energie” met als voornamelijk doel preventief te werken/bewuster om te gaan met de energiegevers en energievreters en op deze manier bij te dragen tot zowel professioneel succes & persoonlijk welzijn.

Tot slot gaan we in een derde sessie dieper in op de praktijk hoe je een “Key Performance Indicator (KPI)” op een gestructureerde manier kan opstellen. In deze follow-up sessie brengt elke deelnemer twee indicatoren van zijn lab mee. Deze worden in groep besproken en de lesgever geeft vanuit zijn ervaring hierop feedback. Tijdens deze ervaringsuitwisseling wordt niet alleen de presentatie en inhoud van de KPI besproken, maar evengoed de praktische problemen om deze indicatoren in vergaderingen te hanteren.

Praktisch:
3 sessies - juni, september, november 2017 - Best Western Plus, Grobbendonk
17u30-21u30 - ontvangst met broodje, presentatie, drankje aan de bar

2013-2016: Voorbije sessies

Zie hier.