Gaschromatografie: kan het nog sneller? Een studiedag over snelle GC, met voorbeelden uit de praktijk

25 april 2003 08:30 – 00:00
Locatie: Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen, Vlaanderen, België
Categorie: Analytische chemie
Soort Ticket Prijs Aantal
Standard Ticket Gratis N/A

Sinds de introductie van gaschromatografie (GC) is het reduceren van de analysetijd een constant aandachtspunt geweest. Recent is dit thema terug in de aandacht gekomen, om diverse redenen. Allereerst wenst men de resultaten sneller aan het proces te koppelen (online zowel als off-line). Daarnaast is het aangewezen om meer en sneller reeksen van stalen in het labo te analyseren om de analysekost te reduceren. Diverse (commercieel beschikbare) mogelijkheden bestaan om tot 'snelle GC' te komen en die zijn in hoofdzaak functie van de gewenste applicatie.
Op deze studiedag 'snelle GC' wensen we de GC-gebruikers en GC-geïnteresseerden naast een algemeen overzicht en historiek te informeren over de mogelijkheden die er thans op de markt bestaan, waarbij deze presentaties door de betrokken firma's zelf worden verzorgd. De focus zal hierbij liggen hoe de firma 'snelle GC' technisch invult en voor welke applicaties dit een meerwaarde biedt of een haalbare kaart is. Het is de bedoeling een presentatie te geven van de diverse gezichtspunten met betrekking tot deze problematiek en informatie te bieden over wat kan en niet kan aan de hand van applicaties. Naast de presentaties van de productspecialisten komen ook enkele onafhankelijke praktijklabo’s aan bod, die ervaringen met de 'snelle GC' techniek illustreren. Het doel van de studiedag is dus dat de voor- en nadelen van de 'snelle GC'-techniek besproken worden en dat de instrumentele vereisten verduidelijkt worden, en dit vanuit het oogpunt van praktisch relevante applicaties.

Doelgroep
Deze studiedag richt zich tot iedereen die werkt met GC: analisten uit industriële en commerciële laboratoria, on- & off-line analisten, labmanagers, en alle andere geïnteresseerden in de praktijk van GC.

Programma

8.30 Ontvangst - Registratie – Koffie

9.00 - 9.10 Welkom en situering door de Sectie Analytische Chemie van KVCV
Armand Verbueken, voorzitter sectie

9.10 - 9.45 Inleidend overzicht en theoretische achtergrond van de diverse snelle GC
benaderingen
Frank David, RIC Kortrijk

9.45 - 10.10 Instrument requirements for fast GC and GCMS
H.-U. Baier - Shimadzu Europe

10.10 - 10.35 Snelle gaschromatografie volgens Interscience
Roel Wuyts - Interscience - Thermo

10.35 - 11.00 Difficult Matrix Introduction with TOF MS: keeping up with Fast GC
Rene Braakman - Atas - Leco

11.00 - 11.25 pauze - koffie - bezoekmogelijkheid stand aanwezige firma’s

11.25 - 11.50 New developments in Micro-GC technology leads to faster and more accurate analysis; No Time To Waste
Ronald ter Hart- Varian

11.50 - 12.15 Agilent Technologies Fast GC approach: Safe at any speed....anywhere
Henk Kerstholt, Kevin Goes, Agilent Technologies

12.15 - 12.40 Advantages of Exact Mass on a GC-oaTOF Mass Spectrometer: Unique
Features and Applications in Food, Fragrances and Petroleum Industries
Anthony Newton, Peter Hancock,Jan Claereboudt – Waters-Micromass

12.40 – 13.55 snelle lunch met broodjes en verdere demo/vraagstelling aanwezige firma’s

14.00 – 14.25 Fast Gas Chromatography - What does it mean?"
Greg Johnson, Kurt De Bock- Perkin Elmer

14.25 – 14.50 Ultra-Fast Real Time Gas Analyzer by MS
Karel Lund- AnaPlications

14.50 – 15.05 Snelle GC: enkele praktijkvoorbeelden uit een centraal labo met variabele
opdrachten
Armand Verbueken, Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen N.V.

15.05 - 15.20 Snelle GC in de milieuanalyse: bruikbaarheid en applicaties
Yoeri Verkammen, Laboratoria Van Vooren N.V.

15.20 - 15.35 Ervaringen met Snelle GC binnen een chemische productieomgeving
Jan Van Pul, Centraal Laboratorium BASF Antwerpen N.V

15.35 - 15.50 Snelle GC/MS aan de hand van TOF-MS: Toepassingen in petroleum, geur
& smaakstoffen en milieuchemie.
Marc Termonia, DCMS

15.50 - 16.10 pauze - koffie - met bezoekmogelijkheid stand aanwezige firma’s

16.10 - 16.50 Vraagstelling - panelgesprek - ronde tafel - vragen van deelnemers
Moderator: Frank David, RIC, Kortrijk
Slotwoord

17.00 Einde

Activiteit zoeken