Analytische Chemie in de Kunst

26 november 2002 19:30 – 00:00
Locatie: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Campus Gildestr, Gildestraat 17, Gent, Vlaanderen, België
Categorie: Analytische chemie
Soort Ticket Prijs Aantal
Standard Ticket Gratis N/A

“Van Ts’ai-Lun tot Van Gogh: de analyseproblematiek van natuurlijke materialen in voorwerpen van kunst en cultuur.”

Er moet niet aan getwijfeld worden dat het huidig analytisch instrumentarium een solide basis biedt om producten te analyseren, die in het verleden werden gebruikt om kunst- en cultuurvoorwerpen te creëren. Nochtans worden conservatiewetenschappers bijna dagelijks geconfronteerd met quasi onoplosbare analyseproblemen. Die zijn te wijten aan de complexiteit van oude fabricagetechnologieën, aan verouderingsprocessen, aan opgelegde beperkingen in monstername, aan toch nog onvoldoende analytische resolutie en aan de soms moeilijke informatie-uitwisseling tussen “objectstudie en -beheer” en “wetenschappelijke analyse”.

In het eerste deel van deze lezing zal getracht worden een overzicht te geven van de mogelijkheden, de beperkingen en hoopvolle tendensen in verband met de confrontatie tussen het streven naar het behoud van het kunst- en cultuurpatrimonium enerzijds, en de wetenschappelijke benadering van deze problematiek anderzijds, waarbij de nadruk zal liggen op de positie van chemische analyse. In het tweede deel zal uitvoerig ingegaan worden op het conservatieproject van een 7de- eeuws manuscript, de Codex Eyckensis (Maaseik), waar chemische analyse een belangrijke bijdrage leverde.

Jan Wouters is Doctor in de Wetenschappen, groep Scheikunde (Universiteit Gent, 1979). Hij werkt als conservatiewetenschapper op het KIK sinds 1982. Hij leidt sinds 1996 het “Laboratorium voor Materialen en Technieken”

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een federale wetenschappelijke instelling, die belast is met taken die het behoud van het kunst- en cultuurpatrimonium, dat behoort tot de Belgische regio’s en gemeenschappen, moeten helpen verzekeren. Het “Laboratorium voor Materialen en Technieken” is verantwoordelijk voor de analyse van alle natuurlijke materialen, die in het verleden in deze context werden aangewend, met uitzondering van steenachtige materialen.

Activiteit zoeken