Analytische Chemie in de Criminalistiek

22 oktober 2002 19:30 – 00:00
Locatie: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gildestraat 17, Gent, Vlaanderen, België
Categorie: Analytische chemie
Soort Ticket Prijs Aantal
Standard Ticket Gratis N/A

In Engelstalige detectiveseries noemt men het forensics: wetenschappelijke methoden toepassen op het onderzoek van misdrijven. In België bestaat hiervoor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van de verschillende analysedomeinen: drugs, toxicologie, brandonderzoek, chemisch materiaalonderzoek, fysische en chemische ballistiek, microsporen, textiel en DNA. Er wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van organische massaspectrometrie binnen de criminalistiek.

In een tweede deel komt de chemische analyse van materiële sporen, gevonden op de plaats van een misdrijf, aan bod. De keuze van de analysemethoden is hierbij niet enkel functie van de chemische aard van het monster, maar ook van factoren zoals de soms zeer kleine hoeveelheid beschikbaar materiaal, de wijze waarop dit materiaal werd achtergelaten, de mate van contaminatie en de noodzaak om voldoende materiaal te behouden voor mogelijke tegenexpertises. De voorkeur gaat dus uit naar niet-destructieve microscopische technieken, waarbij spectrometrie een weelde aan informatie geeft. Een aantal van deze technieken worden geïllustreerd met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het gekozen toepassingsgebied omvat verven en inkten, twee types van technische materialen met een brede verspreiding.

Gert De Boeck is Doctor in de Wetenschappen, groep Scheikunde (Universiteit Antwerpen, 1999). Hij is sinds 1999 verantwoordelijk voor het Laboratorium Toxicologie. Gilbert De Roy is Doctor in de Wetenschappen, groep Scheikunde(Universiteit Antwerpen, 1981). Hij was jarenlang werkzaam in deverfindustrie en trad in 1992 in dienst bij het NICC. Hij leidt sinds1995 het Laboratorium voor Chemisch Materiaalonderzoek.

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is een wetenschappelijke instelling van de federale overheid onder de voogdij van de Minister van justitie. Het heeft een breed takenpakket met als zwaartepunten het uitvoeren van deskundige onderzoeken, het creëren van nationale forensische databanken en het opleiden van magistraten en politiemensen.

Activiteit zoeken