Welkom bij Sectie HTC

 

17th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC-17)

Welkom op HTC-17

Het 17e International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC-17) zal plaatsvinden van 26 tot 28 januari 2022, in Congres Centrum het Pand in Gent, België. HTC-17 wordt georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) en de Separation Science Group van de Royal Society of Chemistry (SSG RSC).

Het HTC-congres is al meer dan 30 jaar het belangrijkste platform voor state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van scheidingstechnologieën en gekoppelde technieken. De conferentie omvat doorgaans drie parallelle sessies bestaande uit plenaire lezingen, keynote lezingen, tutorials, mondelinge presentaties en poster-flash-presentaties. Eén van de parallelle sessies zal gewijd worden aan jonge opkomende wetenschappers. Het symposium zal ook een aantrekkelijke technische exhibitie bevatten waar verkopers hun nieuwste instrumenten en ontwikkelingen zullen voorstellen, aangevuld met technische seminaries.

Er zullen fundamentele en praktische aspecten van vloeistof-fase en gas chromatografie worden behandeld, met inbegrip van multidimensionele LC, GC en SFC, LC-MS en GC-MS. Het programma zal verder topics omvatten zoals drie-dimensionele scheidingen, geautomatiseerde staalvoorbereiding, online analyzers en sensoren, ion-mobiliteit en massaspectrometrie voor biomoleculen in hun natieve vorm, opkomende detectoren en scheidingsmodi, methodeontwikkeling en artificiële intelligentie, kolomtechnologie en stationaire-fase ontwikkelingen, systeemontwerp en -optimalisatie, miniaturisatie en chiptechnologie, data mining en beheer. Ook trends, nieuwe technologieën en knelpunten voor een breed scala aan toepassingen zullen behandeld worden, waaronder (bio-)farmaceutica, macromoleculen, medische diagnostiek en klinische toepassingen, forensische analyse en dopingcontrole, voedselanalyse en -veiligheid, milieuanalyse, energie, milieuvriendelijke technologieën, high-throughput analyse, omics (lipidomics, metabolomics, proteomics) en biomarker discovery, moderne industriële toepassingen en natuurlijke producten.

Zoals altijd zullen we zorgen voor uitgebreide netwerkmogelijkheden tijdens het congres, met een informele bierproeverij tijdens een avondlijk poster evenement, een conferentiediner in het prachtige Poortackere klooster en tal van disseminatie activiteiten.

Tijdens HTC-17 zullen een aantal prijzen worden uitgereikt. De HTC/LCGC Innovation Award, gesponsord door LCGC Europe, zal worden uitgereikt aan een onderzoeker met minder dan 15 jaar ervaring na het behalen van zijn/haar doctoraat voor "een baanbrekende bijdrage tot het gebied van de scheidingswetenschappen door de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, nieuwe instrumentatie of nieuwe technieken in het vakgebied, met een sterke nadruk op toepasbaarheid". De meest innovatieve mondelinge bijdrage die tijdens het congres wordt gepresenteerd, ontvangt de HTC-award. De meest innovatieve posterbijdragen zullen de HTC-Poster Award ontvangen. Er zal ook een YouTube-wedstrijd voor jonge wetenschappers worden georganiseerd, die wordt gesponsord door Elsevier's Journal of Chromatography A en Journal of Chromatography Open, een nieuw open access tijdschrift.

Deelnemers worden uitgenodigd zich te registreren en abstracts in te sturen via het abstract submission menu dat beschikbaar is op de website: www.htc-17.com. De uiterste datum voor het indienen van mondelinge abstracts is 15 september 2021. De indieningstermijn voor abstracts voor posters is 15 oktober 2021.

Na een uitdagende tijd waarin ontmoetingen en netwerken sterk aan banden werd gelegd, kijken we er erg naar uit u in Gent te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten van het organiserend comité van HTC-17!

 

16th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC-16)

Verslag HTC-16

In het congrescentrum Het Pand van de Universiteit Gent ging van woensdag 29 tot vrijdag 31 januari 2020 het 16e internationaal symposium Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC-16) door. Het werd ingericht door de KVCV-sectie HTC in samenwerking met de Separation Science Group van de Royal Society of Chemistry (UK).

262 deelnemers uit 26 landen – waarvan ongeveer 70 % uit het buitenland – volgden het wetenschappelijk programma. Er waren in het totaal 132 lezingen, tutorials, postersessies en vendor seminars in drie parallelsessies. Twee 'short courses' gingen aan het symposium vooraf: Multidimensional and Hyphenated Techniques in LC and GC en Cannabis Analysis. Er werden 76 posters gepresenteerd en 13 firma’s hadden een stand op de technische tentoonstelling.

Hoogtepunten:

  • LC-GC Europe sponsorde de Innovation Award die wordt toegekend ‘… to celebrate the work of scientists who are innovatively evolving the field of hyphenated techniques’. Lezers van LC-GC Europe konden vóór het HTC-congres kandidaten nomineren; het Wetenschappelijk Comité en de Industry Board van HTC-16 kozen finaal de winnaar.
    Dit werd prof. Ryan T. KELLY, Department of Chemistry and Biochemistry at Brigham Young University, Utah, USA; titel van zijn lezing: One Cell at a Time: 1D and 2D Separations for In-Depth Single-Cell and nanoscale Proteomics.
  • De HTC-Award wordt gesponsord door Elsevier en toegekend aan de meest vernieuwende lezing tijdens het congres. Ook hier besliste het Wetenschappelijk Comité en de Industry Board van HTC-16 wie de Award ontving.
    Prof. André DE VILLIERS, Stellenbosch University, Zuid-Afrika ontving de Award voor zijn lezing Advantages and limitations of HILIC in the second dimension of comprehensive two-dimensional liquid chromatographic separations: A kinetic evaluation.
  • Voor de poster-awards, gesponsored door Analytical Science Advances (Wiley), waren originaliteit en vernieuwing, het experimenteel werk en de visuele en mondelinge presentatie de criteria.
    De drie poster-awards werden toegekend aan respectievelijk Ali MOUSSA (Numerical and Experimental Investigation of Sample Loss and Dispersion Occurring in Sample Loops Used in 2D-LC Setups), Haibin LI (An experimental procedure for the in-depth evaluation of band broadening phenomena in capillary and nano-size columns) en Zhanyao HOU (Polymerization of the Through-pores in HPLC Columns for Enhanced SEM Based Assessment of Packing Order).

Prof. Sebastiaan EELTINK (VUB) kondigde namens het organiserend comité aan dat HTC-17 in 2022 in Gent wordt georganiseerd.

Lees het uitgebreide verslag over HTC-16 (PDF).

Er verscheen ook een special issue van Journal of Chromatography A naar aanleiding van HTC-16.

 


HTC

De sectie HTC heeft als doelstelling de organisatie van congressen over "gekoppelde chromatografie", beter gekend onder de Engelse benaming 'Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology' (HTC).

Gekoppelde chromatografische technieken - vooral dan GC-MS (gaschromatografie-massaspectrometrie) - kenden een sterke opgang vanaf de jaren 1980. In 1990 wijdde de toenmalige 'werkgroep chromatografie' hieraan een tweedaags congres. Het initiatief ging uit van de latere KVCV-voorzitter dr. Robert Smits.

HTC-symposia hebben elkaar sindsdien om de twee jaar opgevolgd, aan de Universiteit Antwerpen tot in 1994, daarna in Brugge en vanaf 2016 in Gent. Ondertussen is de scope van het congres verder uitgebreid en komen zowel fundamentele aspecten als applicaties van (multidimensionele) gaschromatografie (GC), vloeistofchromatografie (LC) en superkritische vloeistofchromatografie (SFC) gekoppeld aan verschillende types van detectoren (zoals massespectrometrie) ruim aan bod. Sedert 2006 neemt de Science Separation Group van de Royal Society of Chemistry (UK) actief deel aan de organisatie van het congres. In 2006 en in 2018 werd een “Engelse” HTC ingericht in respectievelijk York en Cardiff.

Het HTC-congres duurt drie dagen en wordt voorafgegaan door short courses. Voor de plenaire lezingen worden sprekers van internationale allure uitgenodigd.

Tijdens het HTC-congres wordt de LCGC Europe/HTC Innovation Award uitgereikt aan een wetenschapper die de meest vernieuwende bijdrage leverde op het vlak van gekoppelde chromatografie. De laureaat/laureate wordt door het Wetenschappelijk Comité van HTC verkozen. De Innovation Award vervangt sedert 2018 de LCGC Europe Lifetime Achievement Award. Ook de meest innovatieve posters worden beloond met een poster-award.

De Proceedings van het HTC-congres worden gepubliceerd in een bijzonder nummer van Journal of Chromatography A.

Het HTC-congres kan slechts ingericht worden mits inzet van het organiserend comité en de bereidwillige hulp van tal van studenten van universiteiten en hogescholen. Na het onverwachte overlijden van de stichtende voorzitter Robert Smits nam prof. Frédéric Lynen (UGent) in 2011 het voorzitterschap over. Vanaf 2020 wordt er gewerkt met een roterend co-voorzitterschap. Voor de eerstvolgende editie in 2022 nemen prof. Deirdre Cabooter (KU Leuven, voorzitter), prof. Sebastiaan Eeltink (VUB, co-voorzitter) en prof. Frédéric Lynen (UGent, co-voorzitter) dit voor hun rekening.