Transitie naar circulariteit - Transition to circularity

15 oktober 2019 19:30 – 22:00
Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, T1.03, Groenenborgerlaan 171, Antwerpen, Vlaanderen, België
Categorie: Kekulé

Sessievoorzitter: prof. dr. Ronny Blust, vicerector onderzoek Universiteit Antwerpen


Afval als grondstof – Metalen: hergebruik of alternatieven - Is circulaire economie steeds de oplossing? – Samenwerking in de keten – Benign by design


19.45 uur
Opening van de Kekulé-cyclus XVIII: prof. dr. Filip Lardon, vicerector dienstverlening Universiteit Antwerpen

Lezingen (in het Engels):

EU: The State of Environment and Transition Pathways to Sustainability
dr. Hans Bruyninckx, Executive Director, European Environment  Agency (DK)

Managing for the Circular Economy and Chemicals Management, a dilemma or an achievable challenge for Industry and Society in the EU?
Hugo Waeterschoot MSc, Chemicals Management Advisor, Eurometaux

Circular economy: resourceful strategies​
prof. dr. ir. Karel Van Acker, KU Leuven

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door Universiteit Antwerpen

Bezoek de website van de Kekulé-cylcus.

Activiteit zoeken