Wenst u een activiteit te laten opnemen in deze lijst? Geef uw activiteit door via dit formulier.

 

Microporous materials for the selective adsorption of perfluorinated surfactants

ic-school-black-48dp-14
Categorie
Doctoraatsverdediging
Datum
2021-02-24 17:00
Locatie
KU Leuven, Thermotechnisch Instituut, Aula van de Tweede Hoofdwet, 01.02 - Kasteelpark Arenberg 41
3001 Leuven, België

Promovendus/a: Matthias Van den Bergh

Promotor(en): Prof. dr. ir. Dirk De Vos, Dr. Steven Mullens

Geperfluoreerde chemicaliën (PFC’s) zijn een klasse van persistente organische polluenten die voor heel wat toepassingen gebruikt worden in de (chemische) industrie. Omwille van hun toxiciteit en weide verspreiding in (drink)water, levensmiddelen en mensen heeft de EU zeer recent milieukwaliteitsnormen ingevoerd voor enkele van deze PFC’s in (oppervlakte)water. In dit project worden nieuwe strategieën ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk wateren die met PFC’s vervuild zijn te behandelen. Verschillende onderzoekroutes zullen onderzocht worden met als doel de ontwikkeling van nieuwe adsorbentia die in staat zijn tot een selectieve adsorptie van PFC’s in een waterig milieu waarin er ook competitie is van andere organische componenten. Deze adsorbentia zullen ook onderzocht worden voor de afbraak van deze PFC moleculen, samen met andere, niet-poreuze oxides en fosfaten. Eén van de grootste uitdagingen hier is het integreren van zowel de adsorptie- als katalyse-eigenschappen in éénzelfde materiaal of in één mix van materialen. Hierbij is het ook belangrijk dat deze eigenschappen behouden blijven na meerdere adsorptie- en regeneratie-cycli. Veranderingen in de compositie en poriestructuur van het adsorbens en/of katalysator (door de vorming van HF tijdens de afbraak van de PFC moleculen) zal grondig bestudeerd worden via geavanceerde spectroscopische technieken.
 
 

Alle datums

  • 2021-02-24 17:00

Powered by iCagenda

Meer activiteiten

Bezoek de website van volgende organisaties om hun activiteiten te bekijken:

Mens & Molecule