Coke Formation on High Temperature Alloys

ic-school-black-48dp-14
Categorie
Doctoraatsverdediging
Datum
2020-12-01 14:00
Locatie
ONLINE verdediging

Promovendus/a: Steffen Symoens

Promotor(en): prof. Kevin Van Geem, prof. Marie-Françoise Reyniers

Cokesvorming tijdens het stoomkraken is een gekend industrieel fenomeen dat desastreus is voor het productie proces. Hoewel stoomkraken geen nieuwe technologie is, zijn er verschillende invloeden op cokesvorming nog niet volledig begrepen. Dit is het resultaat van het feit dat bestaande experimentele opstellingen niet alle parameters kunnen onderzoeken zoals ook de invloed van het temperatuursverschil tussen de gasfase en het reactormetaal. De temperatuur van het substraat waarop de cokes afgezet wordt en de temperatuur van de gasfase zijn beide belangrijk in de cokingsnelheid. Verder ontbreken voorgaande studies een verouderingsprocedure die het reactormateriaal in een toestand brengt die representatief is voor de industriële toepassing. In dit werk wordt een innovatieve experimentele opstelling in detail besproken die het mogelijk maakt het temperatuursverschil en een verouderingsprocedure te onderzoeken en toe te passen zodanig dat cokingsnelheden bekomen worden die onmiddellijk opschaalbaar zijn voor de industrie. Pilootexperimenten met een state-of-the-art reactormateriaal in combinatie met een nieuwe 3D reactortechnologie tonen aan dat de beschikbaarheid van de kraakovens kan verhoogd worden naast een vermindering van het brandstofverbruik en broeikasgasemissies. Een nieuw ontwikkeld programma, QUANTIS, maakt het mogelijk de kwaliteit van beschikbare experimentele data te bekijken.
 
 

Alle datums

  • 2020-12-01 14:00

Powered by iCagenda