Meer ruimte (voor) onderzoek - More space (for) research

03 maart 2020 19:30 – 22:00
Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, T1.03, Groenenborgerlaan 171, Antwerpen, België
Categorie: Kekulé

Sessievoorzitter: prof. dr. Katrien Kolenberg, Departement Fysica Universiteit Antwerpen

Is er plaats voor leven in de ruimte? – Overleven op ruimtemissie naar Mars – Circulariteit in de ruimtecapsule – Genieten van space cake?

Lezingen (in het Engels):

19.45 uur
Searching for alien biospheres beyond our solar system​
prof. dr. Michaël Gillon, F.R.S-FNRS + Astrobiology Research Unit, University of Liège

Man on Mars, the perfect example of circular economy​
dr. Christophe Lasseur, European Space Agency (NL)

The brain in space
dr. Angelique Van Ombergen, Universiteit Antwerpen, European Space Agency

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door Solvay

Bezoek de website van de Kekulé-cylcus.

Activiteit zoeken