Industrie 4.0 - slimmere chemische productie - Industry 4.0 - smarter chemical production

11 februari 2020 19:30 – 22:00
Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, T1.03, Groenenborgerlaan 171, Antwerpen, België
Categorie: Kekulé

Sessievoorzitter: ir. Hans Casier, Voorzitter essenscia

Robots: verlengde arm van de operator? – Big Data, drones en augmented reality – Profielen en loopbaan van de toekomst – Binden en verbinden in de circulaire chemie – Industriële symbiose

Lezingen (in het Engels):

19.45 uur
The transition to Smart Operations in world scale chemical production plants
dr.ir. Philip Buskens, dr. ir. Pascal van Lith, BASF Antwerpen

The future of work​
Yves Van Durme, Human Capital Lead, Deloitte

The circular economy: from vision to reality
ir. Paul De Bruycker, CEO Indaver

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door BASF

Bezoek de website van de Kekulé-cylcus.

Activiteit zoeken