Stamcellen en Stamceltherapie: nieuwe geneeskunde, moderne kwakzalverij of verre toekomst?

06 mei 2019 18:30 – 22:00
Locatie: Karel de Grote-Hogeschool, Campus Hoboken, Salesianenlaan 90, Antwerpen, Vlaanderen, België
Categorie: Jong

Door Prof. Peter Ponsaerts, Laboratorium voor Experimentele Hematologie, Universiteit Antwerpen

Abstract

Stamcellen spreken onmiskenbaar tot onze verbeelding. Niet alleen zijn ze van primordiaal belang tijdens onze embryonale en postnatale ontwikkeling, maar zijn ze ook essentieel bij normale processen van cel- en weefselhernieuwing in ons adulte lichaam. In het eerste deel van deze voordracht zal ik een korte introductie geven over wat stamcellen zijn, en waar en wanneer ze in ons lichaam voorkomen.
Alhoewel de eerste beschrijving van stamcellen in het volwassen lichaam reeds meer dan een eeuw geleden gebeurde, duurde het tot na de tweede wereldoorlog vooraleer de eerste stamceltherapie zijn intrede deed in moderne geneeskunde. Momenteel is beenmergtransplantatie dan ook de meest gevalideerde en geaccepteerde stamceltherapie, die bovendien nog steeds verder geoptimaliseerd en geperfectioneerd wordt. In dit deel van mijn voordracht zal duidelijk worden dat een beperkt aantal stamcellen nu reeds een belangrijke rol spelen in moderne geneeskunde.
Maar er moet meer kunnen, ons lichaam omvat vele types stamcellen, mesenchymale stamcellen, neurale stamcellen, hart- en leverstamcellen. Kunnen zij net zoals beenmergstamcellen aangewend worden ter herstel van beschadigde weefsels? In dit derde deel van mijn voordracht neem ik U doorheen de hoop, de hype, de successen en de frustraties die onderzoekers gekend hebben gedurende de laatste 20 jaar. Van al dan niet goed opgezette proefdier en humane studies tot winstgevende stamceltherapieën die vele aandoeningen kunnen beïnvloeden en/of genezen. Aan U om te beslissen of er een nieuw wondermiddel bestaat, of dat we ons laten verblinden door bedrieglijke marketing?
In het laatste deel van mijn voordracht geef ik U graag een blik op de toekomst. De beschrijving van geïnduceerde pluripotente stamcellen 12 jaar geleden betekende een revolutie in huidig stamcelonderzoek. Vooreerst bestaat er de mogelijkheid om over je eigen stamcellen te beschikken die dezelfde eigenschappen hebben als embryonale stamcellen. Een enorm potentieel voor de farmaceutische industrie, gepersonaliseerde geneeskunde, je eigen organen kweken… een oneindigheid aan mogelijkheden in de nabije en verre toekomst.

Biografie spreker

Peter Ponsaerts was born on November 8th, 1976 in Antwerp, Belgium. He obtained his Master degree in Science (Biochemistry) in 1999 at the University of Antwerp (UA), after which he performed his PhD-research in the field of dendritic cell vaccination in the Laboratory of Experimental Hematology (LEH) at the University of Antwerp (UA). He received his Doctor in Science degree in 2003. As postdoctoral researcher funded by UA (2003-2006) and FWO (2006-2012), he reoriented his research interests towards cell and gene therapy in animal models of neuro-inflammation. Currently he is group leader within LEH at UA, with a 50/50% ZAP senior lecturer / postdoctoral researcher position and has a strong expertise in advanced embryonic/adult stem cell culture models, in vitro/in vivo lentiviral vector technology, stem cell transplantation, fluorescent animal models, flow cytometric monitoring of immune responses, in vivo bio-imaging and quantitative histological analyses. On these topics, he published 80 peer-reviewed publications (2230 WoS citations, H-index: 26). As promotor, co-promotor or mentor, he supervised 14 doctorates defended at UA, and is currently promotor of 4 ongoing doctorates at UA. Since 1999, he received ∼ € 6.000.000 as promotor, co-promotor or principle investigator. His research efforts resulted in one patent application: “Improved transfection of eukaryotic cells with linear polynucleotides by electroporation”, licenced to Argos Therapeutics (USA) and Ci-Maas (The Netherlands). His academic teaching duties include the following courses: Medical Cell Biology: including Stem Cell Biology (1st master students), Scientific Reporting (2nd bachelor students) and Biochemistry (2nd bachelor students).

Praktisch

De lezing vindt plaats aan de Karel de Grote-Hogeschool, Campus Hoboken, gebouw B, aula Marcel Lanneer.

Toegang tot de lezing is gratis voor KVCV-leden, niet-leden betalen 4 EUR (cash ter plaatse).

Inschrijven is niet vereist.

Aansluitend aan de lezing nodigen we u uit voor een receptie in de wandelgangen.

 

Activiteit zoeken