Het KVCV-bestuur

Bestuursorgaan

Zoals elke vzw heeft de KVCV een door de Algemene Vergadering verkozen Bestuursorgaan. Het bestuursorgaan vergadert op regelmatige basis en stippelt het beleid van de vereniging uit.

KVCV Centraal
An Mammolito (Secretariaat) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Yannick Vercammen (Webmaster) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuursorgaan
Algemeen Voorzitter: Christophe De Bie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondervoorzitter: Eric Schouteden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris-Generaal: Thomas Vranken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester-Generaal: Filip Buyse  
Raadslid: Denis Comeyne  
Raadslid: Vera Meynen  
Gecoöpteerd Raadslid: Rudolf Vanheertum  


De Coördinatieraad 

Essentieel voor de KVCV is het bestaan van de coördinatieraad. Leden van de coördinatieraad zijn: alle leden van het Bestuursorgaan en de vertegenwoordigers van alle KVCV secties, in de persoon van hun respectievelijke voorzitters of hun vervangers. De coördinatieraad vergadert 2 tot 3 maal per jaar en is, zoals blijkt uit de naam, verantwoordelijk voor een goede coördinatie in de globale werking van de vereniging. Dankzij de coördinatieraad moeten de activiteiten van alle secties als een goed lopend geheel naar buiten komen. De Algemeen Voorzitter van de KVCV zit de coördinatieraad voor. De vergaderingen van de coördinatieraad zijn een unieke kans voor de voorzitters van de secties om elkaar te ontmoeten en afspraken te maken voor het samen organiseren van activiteiten.

De Algemene Vergadering

Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen. De leden van het Bestuursorgaan en de voorzitters van de secties ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Op de Algemene Vergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten gedurende het afgelopen werkjaar, de penningmeester-generaal brengt verslag uit over de financiële toestand van de vereniging en legt de budgetplanning voor het volgende werkjaar voor. De aanwezige leden kunnen vragen stellen.

Wanneer een nieuwe Algemeen Voorzitter en/of Bestuursorgaan moet worden verkozen, dan gebeurt dit ook tijdens de Algemene Vergadering.

KVCV-secties

In de werking van de KVCV vervullen de secties een onmisbare rol. Ze werden in de loop van het intussen meer dan 80-jarig bestaan van de KVCV op verschillende tijdstippen opgericht en gingen, steeds onder de algemene KVCV-koepel, zelf allerlei activiteiten organiseren.

De secties organiseren studiedagen, congressen, ... over een bepaald onderdeel van de chemie. Dat kan gaan van het gebruik van één of andere nieuwe techniek, over voorschriften en reglementeringen die met de betrokken discipline te maken hebben, tot voordrachten van topspecialisten, kortom een zeer gevarieerd aanbod.

Secties

Sectie Analytische Chemie
Voorzitter Tony Houthaeve
 
 
Sectie Historiek en Filosofie van de Chemie
Voorzitter Filip Buyse
 
Sectie Jong
Voorzitter Claudia Verheyen
 
Sectie Kekulé
Voorzitter Denis Comeyne
 
Sectie Medicinale Chemie en Chemische Biologie
Voorzitter Koen Augustyns
 
Sectie Onderwijs en Opleidingen
Voorzitter Katrien Strubbe
 
Sectie Organische en Bio-organische Chemie
Voorzitter Annemieke Madder
 
Sectie Proteomics
Voorzitter An Staes
 
Sectie Voeding
Voorzitter Jurgen Denys

Wenst u meer informatie over de werking van de secties, dan kan u zich wenden tot de respectievelijke voorzitters. Ook wanneer u zelf actief wenst mee te werken aan de organisatie van activiteiten of andere initiatieven in één dezer secties, kan u met hen contact opnemen. U kan steeds met ons in contact treden via contact.kvcv.be of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werking Secties 

De goede werking van een sectie wordt bepaald door haar werkgroep, een groep van vrijwilligers die regelmatig vergadert en initiatieven ontplooit. In functie van bepaalde studiedagen worden soms kleinere werkgroepen gevormd, van diegenen die zich bij het behandelde onderwerp nauwer betrokken voelen en op nationaal en internationaal vlak de nodige contacten hebben om specialisten aan te trekken. Deze werkgroepjes brengen verslag uit aan de voltallige werkgroep.

Vele van deze werkgroepen zijn intussen uitgegroeid tot echte vriendengroepen, wat de samenwerking alleen maar aangenamer en vlotter kan maken.

Oproep

Wenst u zelf uw steentje bij te dragen bij de werking van KVCV of de organisatie van een activiteit? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.