Welkom bij Sectie Kekulé

Al dertig jaar biedt de Kekulé-cyclus een tweejaarlijkse reeks lezingen aan over visionaire thema’s in wetenschappen en technologie. Hiervoor doen de organisatoren een beroep op internationaal gerenommeerde sprekers uit de academische en de bedrijfswereld. De Kekulé-cyclus bevordert inzicht, reflectie en dialoog en creëert een ontmoetingsplaats voor studenten, academici en professionelen uit onderzoek, onderwijs en industrie.

De Kekulé-cyclus stelt in zijn 16de editie de leefbaarheid van onze planeet voor een voortdurend groeiende wereldbevolking centraal. De beheersing van de klimaatverandering is daarbij een van onze cruciale uitdagingen. Nieuwe technologie kan de CO2-voetafdruk gevoelig reduceren. Nauw hiermee verbonden is de duurzame voedselvoorziening. Wetenschappers gaan op zoek naar een performante landbouw met minimale impact op het milieu en de ecosystemen.

Op het gebied van energievoorziening bekijken we het potentieel van zonnewarmte en brandstofcellen.

Welke toekomst zien geologen voor fossiele grondstoffen? Spelen niet-conventionele bronnen zoals schaliegas een rol? En hoe gaat de chemische industrie om met de schaarser wordende fossiele grondstoffen?

Technologie speelt ook een belangrijke rol bij het behoud van cultureel erfgoed. De Kekulé-cyclus besteedt daarom aandacht aan het hedendaagse onderzoek van kunstwerken en de recente restauratietechnieken. Traditioneel ronden gezondheidsthema’s het programma af. We maken kennis met nieuwe inzichten uit de genetica en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Met deze actuele thema’s wil de Kekulé-cyclus een beeld schetsen van de rol die wetenschap en technologie spelen in de opbouw van onze toekomst. We nodigen u graag uit tot reflectie en discussie en kijken alvast uit naar de inspirerende interactie met talrijke studenten en professionelen uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Sinds de vorige Kekulé-cyclus werken de organisatoren samen met de collega’s van ie-net, de overkoepelende ingenieursvereniging in Vlaanderen. Samen streven we ernaar een gevarieerd en fascinerend programma aan te bieden.

Ga naar de website van de Kékulé-cyclus voor alle praktische info, om het programma te raadplegen en om presentaties en abstracts te downloaden.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play