Drinkbaar water: meer dan ooit bedreigd?

06 December 2012 09:00 – 00:00
Location: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, Malle, Vlaanderen, België
Category: Food Chemistry
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Water is één van de belangrijkste moleculen voor het leven op onze aarde. We staan er niet genoeg bij stil dat drinkbaar water een kostbaar goed is dat essentieel is voor het leven, voor de landbouw, en voor onze voedselvoorziening. Daarom moeten we zeer zorgvuldig omspringen met dit water en uitvoerige kwaliteitscontroles opzetten om de kwaliteit en de hygiëne optimaal te houden. Water is immers een excellente verspreider van zowel schadelijke stoffen als allerhande pathogenen. Tijdens deze studiedag willen we ingaan op de zeer specifieke vereisten van drinkbaar water voor zowel de voedingsindustrie als voor de drinkwaterproducenten. Een verduidelijking van de wetgevingen moet klaarheid scheppen in de 
chemische en microbiologische kwaliteitseisen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de instanties die zowel op federaal als op gewestniveau bij calamiteiten bevoegd zijn. In België wordt tevens veel ‘flessenwater’ gedronken. We besteden aandacht aan de wetgeving en de vereiste kwaliteit van flessenwater. Tot slot gaan we in op het onderzoek naar nieuwe niet-genormeerde stoffen zoals farmaca, hormoonverstoorders,…. en mogelijk ‘nieuwe’ pathogenen, die een bedreigend karakter vormen voor ons drinkwater en waar de laatste jaren veel aandacht aan besteed wordt. Deze 94ste activiteit van KVCV, sectie voeding wordt georganiseerd door Rudy Calders, Hendrik Deelstra, Els Daeseleire, Bruno De Meulenaer, Inge Dirinck, Mia Eeckhout, Mandy Lekens, Rudy Senten, Guy Temmerman. 

Search an event