Chemistry and Philately in Belgium

Naar aanleiding van het 75 jarig jubileum van de KVCV werd in 2014 een project rond “Chemie en Filatelie in België” uitgewerkt. De postzegels die worden voorgesteld in deze tentoonstelling tonen de belangrijke rol van de chemie binnen de maatschappij duidelijk aan, een doelstelling waar de vereniging voor staat. Bovendien kan de tentoonstelling ook een meerwaarde zijn als didactisch materiaal binnen de lessen wetenschappen en geschiedenis in het secundair onderwijs. Voor de jeugd moet het een gelegenheid zijn om eens op een andere manier naar postzegels te kijken.

Dit filatelie-project is een samenwerking van de secties Onderwijs & Opleidingen en Jong van de KVCV met bephila, de vereniging die instaat voor de bevordering van de Filatelie in België (http://www.bephila.be/).

De tentoonstelling was te zien tijdens enkele KVCV activiteiten in 2014-2016 alsook tijdens op het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen in 2014. Daarnaast deed de tentoonstelling in 2015 verschillende secundaire scholen aan.

Meer informatie kan u terugvinden in deze brochure. De posters gemaakt in het kader van dit project kunnen digitaal opgevraagd worden via ons contactformulier.