Studiedag: opkomst van de instrumentele chemische analyse

19 November 2011 10:30 – 00:00
Location: UGent, Gent, Vlaanderen, België
Category: History and Philosophy of Chemistry
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Rond het midden van de 19e eeuw heeft de klassieke chemische analyse haar hoogtepunt bereikt met het werk van Rose (1829) en Fresenius (1846). Ook de volumetrie (Schwarz, 1850 en Mohr, 1855), de gasanalyse (Bunsen, 1857), de organische elementanalyse (Liebig, 1837) en de gravimetrie beleven hun volle bloei.

In de tweede helft van die eeuw komen enkele instrumentele technieken de analyse versterken. Zij maken de correlatie tussen fysische eigenschappen en chemische samenstelling mogelijk. Optische, elektrochemische en chromatografische instrumenten doen hun intrede. Zij vervangen stilaan de klassieke kwalitatieve en kwantitatieve methoden, veelal gebaseerd op empirische neerslag- en kleurreacties, die ook Boyle, Bergman, Klaproth, Proust, Vauquelin, Berzelius en vele andere bestudeerden.

Het is de bedoeling van de studiedag de introductie, de ontwikkeling en de historische toepassingen van enkele van deze technieken te volgen. Dichtheidsmetingen zijn ontstaan om accijnsontwijkingen te bestrijden. De concentratiebepalingen van suikeroplossingen lagen aan de basis van de oprichting van de Vereniging van Scheikundigen in België. We komen meer te weten over de instrumentenbouwers zelf. Massaspectroscopie, atomaire absorptiespectroscopie en elektrochemische methoden laten toe steeds sneller, selectiever en gevoeliger te werk te gaan.

Deze studiedag richt zich tot al wie geïnteresseerd is in de evolutie van de chemische analysetechnieken zoals wij die nu kennen : leraars en studenten, chemische analytici in controle- en ontwikkelingslaboratoria, verantwoordelijken voor historische collecties en ander wetenschappelijk erfgoed, vertegenwoordigers van belanghebbende bedrijven, verantwoordelijken voor de aankopen van apparatuur, enz.

 

Programma

10.30u : Onthaal met koffie

11.00u : Verwelkoming en inleiding (P. Balduck, KVCV-Sectie Historiek)

11.10u : Densitometrie (prof. em. Eric Van Schoonenberghe, KaHo Sint-Lieven, Gent)

11.40u : Polarimetrie en de rol van de polarimeter bij de oprichting van de Vereniging van Scheikundigen in België in 1887 (prof. em. Hendrik Deelstra, Universiteit Antwerpen)

12.10u : Geschiedenis van de instrumentenmakers/apparatenbouwers van 1845 tot 1940), ook vanuit economische hoek (Joke Mooij, Rabobank, Utrecht)

12.40u : Vraagstelling en discussie

12.55u : Power point presentatie van het Museum (prof. Danny Segers, Universiteit Gent)

13.10u : Broodjeslunch + mogelijkheid tot bezoek van Museum

14.00u : Chromatografie (prof. em. Arsène Lepoivre, Universiteit Antwerpen). (Gecombineerde technieken zullen niet besproken worden)

14.30u: Massaspectroscopie (prof. em. Nico Nibbering, Universiteit Amsterdam)

15.00u : Koffiepauze

15.15u : Atoomspectroscopie, vooral in de tweede helft van de 20e eeuw (prof. Leo de Galan, Technische Universiteit Delft)

15.45u : Electrochemie (prof. em. Ludo Brandt, Katholieke Universiteit Leuven )

16.15u : Vraagstelling en discussie

16.30u : Afsluiting (prof. Rob Van Veen, Technische Universiteit Eindhoven)

 

Inschrijving voor 10 november 2011 door naamopgave bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en door overschrijving van 20 € (voor leden van één der bovenvermelde verenigingen) of 25 € (voor niet-leden) op bankrekening 735-0206149-12 t.n.v. KVCV Sectie Historiek, Lange Nieuwstraat 21-23 te 2000 Antwerpen. Steeds vermelden : uw naam, "19 november 2011" en eventueel uw vereniging.

In deze prijs zijn de koffies en de broodjeslunch inbegrepen.