Hoofddoelstellingen Sectie Historiek

De Sectie Historiek wil alle personen, in en buiten de KVCV, die geïnteresseerd zijn in de historiek van de scheikunde bijeenbrengen, en wil het onderzoek en maatschappelijk dienstbetoon in deze discipline stimuleren. Deze doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door:

  1. Het onderlijnen van het didactisch belang van deze discipline voor het onderwijs
  2. De popularisering van deze discipline
  3. Dienstbetoon ten opzichte van de andere secties in de KVCV
  4. Het organiseren van studiedagen, symposia of congressen
  5. Het organiseren van bezoeken aan musea en plaatsen, die betrekking hebben op de discipline
  6. Het stimuleren van gemeenschappelijk of individueel onderzoek in deze discipline
  7. Het onderhouden van contacten met andere verenigingen die dezelfde of gedeeltelijk dezelfde doelstellingen beogen - in het bijzonder met de koepelorganisatie de Working Party on the History of Chemistry (EuCheMS), de Chemie Historische Groep (CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische Verenging (KNCV), Mémosciences, en la Division d’Histoire de la Chimie de la Société Royale de Chimie (SRC)