150 jaar benzeenformule, haar ontstaan en huidige betekenis

13 November 2015 10:00 – 18:00
Location: Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Gent, Vlaanderen, België
Category: History and Philosophy of Chemistry

Thema en doelgroepen

August Kekulé, professor aan de Universiteit van Gent, maakte 150 jaar geleden, in 1865, zijn belangwekkende hypothese over de structuur van de benzeenmolecule bekend. De sectie Historiek van de scheikunde (KVCV) ziet in deze gedenkwaardige gebeurtenis een ideaal thema voor een symposium om haar eigen zilveren jubileum te vieren. Dit doet ze in samenwerking met de Universiteit Gent en haar zustervereniging in Nederland, de KNCV.

In de voormiddag wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de hexagonale structuur van deze belangrijke molecule met bijzondere aandacht voor de korte verblijfperiode van Kekulé te Gent. Vervolgens worden de evolutie van de structuurinterpretatie in de daarop volgende jaren en de meer recente inzichten over de elektronenconfiguratie behandeld.
In de namiddag komen onderwerpen aan bod die in direct verband staan met benzeen. Vóór de eerste hypothese over de benzeenstructuur waren er al synthetische kleurstoffen ontdekt, maar de toepassing kwam in een stroomversnelling door de zich snel ontwikkelende kleurstofindustrieën. Ten slotte worden de minder gekende overgang van sommige benzeenderivaten in geneesmiddelen en de milieu- en gezondheidsaspecten van benzeen en zijn derivaten behandeld.

Dit symposium richt zich tot alle professoren, leerkrachten en studenten in de scheikunde, farmacie en milieuwetenschappen, alsook beleidsmakers en technici van de industrie en de overheid. Ook alle belangstellenden in de geschiedenis van de scheikunde, de farmacie, de industrie en de milieuwetenschappen zijn zeer welkom.

Het symposium grijpt plaats in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te Gent, waar zich allerlei relicten van Kekulé bevinden. Hier zal een kleine tentoonstelling over ‘150 Jaar benzeenformule’ opgesteld zijn.

Programma

10:00 Onthaal met koffie
10:30 Verwelkoming
Luc Moens, ere-vice rector Universiteit Gent

Voorzitter voormiddagsessie
Paul Balduck
voorzitter sectie Historiek (KVCV)
10:40 25 jaar sectie Historiek (KVCV): een uitdagend parcours
Hendrik Deelstra
emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
11:10 In het spoor van Kekulé te Gent (1858-1867)
Pierre De Clercq
ere-gewoon hoogleraar Universiteit Gent
11:50 Benzeen: van brutoformule tot ring-structuren met streepjes en ballonnetjes
Arsène Lepoivre
emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
12:30 Discussie
13:00 Lunch
14:30 Voorzitter namiddagsessie
Rob van Veen
Voorzitter CHG (KNCV)
14:40 De wisselwerking tussen benzeentheorie en de economische impact van de kleurstofchemie: aan mythevorming geen gebrek?
Ernst Homburg
hoogleraar Universiteit Maastricht
15:20 De benzeenrevolutie in de farmacie: van kleurstoffenchemie naar farmaceutische chemie
Toine Pieters
hoogleraar Universiteit Utrecht
16:00 Milieu- en gezondheidseffecten van benzeen en zijn derivaten: 150 jaar gewijzigde inzichten
Luc Hens
gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
16:40 Discussie
17:20 Receptie
18:00 Einde

Kosten deelname

Inbegrepen koffie, lunch, receptie, informatiemap, symposiumboek en toegang tot het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

 • leden van KVCV, KNCV (inclusief CHG-leden) en studenten: € 25
 • overige deelnemers: € 35

Inschrijven vóór 5 november 2015 via dit formulier.

Organiserend comité

 • prof. dr. Annemie Adriaens (UGent), voorzitter
 • em. prof. dr. Hendrik Deelstra (UA), secretaris
 • lic. Paul Balduck (KVCV), penningmeester
 • prof. dr. Danny Segers, (UGent), lid
 • prof. dr. Jose Martins (UGent), lid
 • dr. Rudy Senten (KVCV), lid
 • dr. Jacob van Dijk (KNCV), lid

Wetenschappelijk comité

 • prof. dr. Luc Moens, ere vice-rector UGent
 • prof. dr. Geert Vanpaemel, KULeuven
 • dr. Brigitte Van Tiggelen, WP History of Chemistry, EuCheMS
 • prof. dr. Alexander Filippou, Universiteit Bonn
 • em. prof. Gaston Moens, Vrije Universiteit Brussel
 • drs. Christophe De Bie, algemeen voorzitter KVCV

Klik hier voor de folder (PDF)

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

alt alt

alt