Perspectieven in de Organische Milieuanalyse

14 October 2005 09:00 – 00:00
Location: Hotel Aldhem, Grobbendonk, Jagersdreef 1, Grobbendonk, Vlaanderen, België
Category: Analytical Chemistry
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Klik hier voor de folder.

De presentaties van de studiedag "Perspectieven in de Organische Milieu analyse" kan u hieronder nog eens nakijken. Voor meer bijzonderheden kan u steeds de spreker contacteren.

Guido Vanermen (VITO)
"Ontwikkelingen in de Organische Milieu-Analyse: Een Overzicht"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hans Ullrich Baier (Shimadzu (D))
"Determination of Organic Contaminants in Water by Modern GCMS:
Standard and Fast Analysis, EI versus NCI, Use of Two Columns in One Ion Source"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peter Batjoens (Waters)
"De Innoverende Mogelijkheden van de Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) Technologie in combinatie met Mass Spectrometry voor Verbeterde Sporenanalyse van Organische Contaminanten in Milieustalen en Voedingswaren"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jaap de Zeeuw (Varian (Nl))
"Fast Determination of High and Low levels of Mineral Oils Using Temperature Programmed Injection"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ann de Winne (BRS)
"Microwave Assisted Solvent Extraction - Sample Preparation for GC and HPLC Analysis"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dirk Claus (Interscience)
"Interscience Puzzelt met Innovaties"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mark Harrison (Thermo Electron)
"High throughput screening of pesticides using LC/MS/MS"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Jonas Bjorklund (Perkin Elmer)
"Headspace Trap Technology and Applications"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cees Brugginck (Dionex)
"Automatisatie in de Extractie en Monsteropwerking van Bodems voor de Bepaling van PAK’s"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bart Tienpont (RIC)
"Increasing Sample Throughput to MACH Speed using Fast Oven Programming"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chris Hendrix (Bruker Daltonics)
"LC/TOF MS for Target and Non-Target Analysis of Pesticides or other Xenobiotics in Food and Water"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Hendrik Van de Weghe (VITO)
"GC * GC - MS toegepast voor de Organische Screening van Luchtstalen"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ann Vermeulen (Labo Van Vooren)
"Ervaringen met Chemische Ionisatie GC/MS"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gilbert Desmet (VMM)
"Thermische Desorptie als Alternatief voor Solventextractie"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peter Korytar (RIVO (Nl))
"A Quadrupole MS Operating in Electron Capture Negative Ion Mode as Detector for GC * GC"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Erik de Wulf (VMM)
"In-lijn LCMS-analyse van Herbiciden in Oppervlaktewater"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search an event