Analytische Chemie in de Voeding

18 March 2003 19:30 – 00:00
Location: Universiteit Gent, Campus Merelbeke, Merelbeke, Vlaanderen, België
Category: Analytical Chemistry
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Onze voeding, wat ligt er ons nauwer aan het hart? Sommigen zweren bij biologisch gekweekte voedingsmiddelen, anderen zijn zeer prijsbewust. Maar niemand ontkomt aan de regelmatige berichten in de pers over dioxines, pcb’s, pesticidenresiduen en andere stoffen die niet thuishoren in onze voeding, maar die er in de praktijk toch in voorkomen.

In deze avondlezing in twee delen wordt nader ingegaan op de vaak specifieke problemen van de analyse van voedingsmiddelen. De lezingen richten zich op een breed, niet gespecialiseerd publiek van geïnteresseerden. 

“Valkuilen en criteria in residu-analyse”

Prof. Dr. Hubert De Brabander (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

In deze voordracht worden een aantal analytische valkuilen in residu-analyse besproken: isotoopinterferentie bij Selected Ion Monitoring (SIM); interferende onzuiverheden in bulk chemicalien ; exogene hormonen die in sommige diersoorten later endogeen bleken te zijn. Als reactie op deze valkuilen wordt een samenvatting gegeven van de nieuwe EU criteria voor de analyse van residuen en contaminanten (2002/657/EC)

Hubert De Brabander is Gewoon Hoogleraar bij de vakgroep Diergeneeskundig Toezicht op Eetwaren. Zijn vakgebied omvat de chemische analyse van eetwaren met als voornaamste onderzoeks-en dienstverleningsgebied de residu analyse.

“Chemisch-analytische karakterisering van aroma en smaak van voedingsmiddelen”

Prof. Dr. Patrick Dirinck (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

De sensorische kwaliteit (kleur, geur en smaak) is van essentieel belang bij de appreciatie van levensmiddelen door de consument. Een serie analytische technieken worden aangewend voor het begrijpen van de relatie tussen enerzijds, de verschillende aroma- en smaakkarakters in voedingsmiddelen en anderzijds, de verantwoordelijke vluchtige verbindingen: aromaisolatiemethoden, gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS), GC-sniffing, snelle sensortechnologie… Multivariaatstatistiek wordt aangewend voor interpretatie van de complexe gegevensmatrices. Inzicht in de chemische achtergronden van de smaak is belangrijk voor kwaliteitscontrole en product- en procesontwikkeling in de voedingsector. 

Patrick Dirinck is 1990 verbonden aan het Departement Industrieel Ingenieur van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, waar hij thans als Hoogleraar organische chemie doceert. Zijn vakgebied betreft sensorische en chemisch-analytische aromakarakterisering van voedingsmiddelen en geuronderzoek van industriële producten

Search an event