Welkom bij Sectie HTC


HTC-15

Het volgende HTC congres wordt ingericht door de Royal Society of Chemistry in Cardiff van 23 tot 26 januari 2018.


HTC

De sectie HTC heeft als doelstelling de organisatie van congressen over "gekoppelde chromatografie", beter gekend onder de Engelse benaming 'Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology' (HTC).

Gekoppelde chromatografische technieken - vooral dan GC-MS (gaschromatografie-massaspectrometrie) - kenden een sterke opgang vanaf de jaren 1980. In 1990 wijdde de toenmalige 'werkgroep chromatografie' hieraan een tweedaags congres. Het initiatief ging uit van de latere KVCV-voorzitter dr. Robert Smits.

HTC-symposia hebben elkaar sindsdien om de twee jaar opgevolgd, aan de Universiteit Antwerpen tot in 1994 en daarna in Brugge, York, UK (2006) en in 2016 in Gent. Sedert 2006 is er ook een samenwerking met de Science Separation Group van de Royal Society of Chemistry (UK).

Een HTC-congres duurt drie dagen en wordt voorafgegaan door een short course. Voor de plenaire lezingen worden sprekers van internationaal gehalte uitgenodigd.

Het Wetenschappelijk Comité waakt over het programma en kiest de sprekers. In 2016 was prof. John Langley, Universiteit van Southampton en voorzitter van de Science Separation Group voorzitter van het wetenschappelijk comité.

Tijdens het HTC-congres worden meerdere Awards uitgereikt.

LC-GC Europe sponsort de Lifetime-Achievement Award die wordt uitgereikt aan wetenschappers die tijdens hun loopbaan bijzondere verwezenlijkingen op het vlak van chromatografie hebben gerealiseerd. Jim Jorgenson (USA) kreeg als eerste de Award in 2006. Daarna ontvingen Robert Smits (KVCV), Pat Sandra (UGent), Milos Novotny (USA), Milton Lee (USA) en Harnan Cortes (USA) deze prestigieuze onderscheiding.

Sedert 1996 ontvangt de meest vernieuwende en originele lezing of poster de HTC-Award. Deze award wordt gesponsord door Elsevier. Laureaten waren achtereenvolgens Janusz Pawliszyn, Semjon Semenov, Heidi Goenaga-Infante, Aviv Amirav, Gert Desmet, Luigi Mondello, Robert Shellie, Oliver Trapp, Tuulia Hyötyläinen, Frank David en Paola Dugo.

Tenslotte worden ook de meest innovatieve posters beloond met een aparte poster-award.

De Proceedings van het HTC-congres worden gepubliceerd in een bijzonder nummer van de Journal of Chromatography A.

Het HTC-congres kan slechts ingericht worden mits inzet van het organiserend comité en de bereidwillige hulp van tal van studenten van universiteiten en hogescholen. Na het onverwachte overlijden van de stichtende voorzitter Robert Smits nam prof. Frédéric Lynen (UGent) in 2011 het voorzitterschap over.

Een meer uitgebreid verslag van het HTC-14 congres kan hier geraadpleegd worden.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play