Welkom bij Sectie HTC

16th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC-16)

Het tweejaarlijkse congres over gekoppelde chromatografie en scheidingstechnieken (HTC-16) gaat door van woensdag 29 tot vrijdag 31 januari 2020 in ‘Het Pand’, het congrescentrum van de Universiteit Gent (Onderbergen 1, 9000 Gent). Op dinsdag 28 januari 2020 worden short courses ingericht. (http://www.htc-16.com)
HTC-16 wordt georganiseerd door de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging KVCV en door de Science Separation Group van de Royal Society of Chemistry RSC (UK) in samenwerking met de UGent, KU Leuven en VUB.
In 2020 zal het dertig jaar geleden zijn dat het HTC-congres voor het eerst werd ingericht.

In het wetenschappelijke programma komen alle aspecten van gekoppelde chromatografische technieken aan bod met in het bijzonder massaspectrometrie, nieuwe detectoren, analytische procestechnologie, multidimensionele scheidingstechnieken en staalvoorbereiding. Toepassingen van HTC-technieken in biotechnologie, farmacie, voedselonderzoek, milieuanalyse, klinische en forensische chemie, (petro)chemische analyse, data-mining, omics en polymeeronderzoek zullen ruim aan bod komen. Het wetenschappelijke programma omvat plenaire lezingen en drie parallelle sessies met keynote – en gewone lezingen, tutorials en een speciale sessie voor jonge wetenschappers (Young Emerging Scientist (YES) session).
Uitgenodigde sprekers:

  • Plenaire lezingen: Emily Hilder (University of South Australia), Robert Kennedy (University of North Carolina, US), Gert Desmet (Vrije Universiteit Brussel) en Pat Sandra (RIC)
  • Keynote lezingen door Alberto Cavazzini (Universiteit van Ferrara, IT), André de Villiers (Stellenbosch Universiteit, SA), Torgny Fornstedt (Karlstads Universiteit, SE), Tadeusz Gorecki (Universiteit Waterloo, CA), Dwight Stoll (Gustavus Adolphus College, US), Monika Dittmann (Agilent Technologies, DE), Davy Guillarme (Universiteit Genève, CH), Jean-François Focant (Universiteit Liège, BE), Michael Lämmerhofer (Universiteit Tübingen, DE) en Frantisek Svec (Charles Universiteit, CZ)

Er zijn postersessies tijdens de koffie- en lunchpauzes met uitreiking van de Best Poster Awards tijdens de sluitingssessie.

Vendor seminars en technische tentoonstelling
Om de contacten tussen (zowel academische als industriële) gebruikers en verkopers van wetenschappelijke apparatuur te optimaliseren, werd een Industry Advisory Board gecreëerd met als voorzitter Joeri Vercammen (Interscience, UGent) en als leden Achim Treumann (KBI Biopharma), Hamed Eghbali (DOW), Peter Van Broeck (Johnson & Johnson), Hans-Gerd Janssen (Unilever), Erwin Kaal (DSM) en Koen Sandra (RIC).
Tijdens HTC-16 loopt parallel met het wetenschappelijk programma een tentoonstelling;
Vendor seminars zullen tijdens de lunchpauzes van HTC-16 worden georganiseerd.


Short Courses
Op dinsdag 28 januari 2020 worden twee short courses ingericht:

  • Multidimensional and Hyphenated Techniques in LC and GC met als lesgevers Joeri Vercammen (UGent) voor het deel GCxGC en Davy Guillarme (Universiteit Genève) en Dwight Stoll (Gustavus Adolphus College, USA) voor LCxLC en LCxLC-MS
  • Cannabis Analysis met als lesgevers Flavio A. Franchina, Allegra Leghissa, Xaver Mönninghoff en Gesa Schad.

Awards
Naast de Poster Awards worden tijdens HTC-16 volgende awards uitgereikt:

  • HTC/LCGC innovation award aan een wetenschapper die een vernieuwende bijdrage leverde tot gekoppelde chromatografie. Deze award wordt gesponsord door LC.GC Europe
  • HTC-Award voor de meest innovatieve poster of lezing. Deze award wordt gesponsord door Elsevier

De Proceedings van HTC-16 worden in de digitale uitgave van een extra nummer van de Journal of Chromatography A gepubliceerd.

Sociaal programma
Op woensdagavond 29 januari 2020 is er een bieravond en ’s anderendaags gaat het HTC-banket door. Het congres wordt op 31 januari 2020 afgesloten met een afscheidsreceptie.

HTC-16 wordt ondersteund door het

  • wetenschappelijk comité: Gert Desmet (voorzitter), Brussel, BE; Ken Broeckhoven, Brussel, BE; Deirdre Cabooter, Leuven, BE; Paola Dugo, Messina, IT; Jean-François Focant, Liège, BE; Davy Guillarme, Genève, CH ; Michael Lämmerhofer, Tübingen, DE; John Langley, Southampton, UK; Valérie Pichon, Paris, FR; Peter Schoenmakers, Amsterdam, NL en František Švec, Praha, CZ.
  • organiserend comité: Sebastiaan Eeltink (voorzitter), Brussel, BE; Frédéric Lynen (co-voorzitter), Gent, BE; Ken Broeckhoven, Brussel, BE; Deirdre Cabooter, Leuven, BE; Jelle De Vos, Brussel, BE; John Langley, Southampton, UK; Rudy Senten, Antwerpen, BE; Joeri Vercammen, Gent, BE.

Klik op de afbeelding om grote versie van de poster te bekijken.


HTC

De sectie HTC heeft als doelstelling de organisatie van congressen over "gekoppelde chromatografie", beter gekend onder de Engelse benaming 'Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology' (HTC).

Gekoppelde chromatografische technieken - vooral dan GC-MS (gaschromatografie-massaspectrometrie) - kenden een sterke opgang vanaf de jaren 1980. In 1990 wijdde de toenmalige 'werkgroep chromatografie' hieraan een tweedaags congres. Het initiatief ging uit van de latere KVCV-voorzitter dr. Robert Smits.

HTC-symposia hebben elkaar sindsdien om de twee jaar opgevolgd, aan de Universiteit Antwerpen tot in 1994, daarna in Brugge en vanaf 2016 in Gent. Ondertussen is de scope van het congres verder uitgebreid en komen zowel fundamentele aspecten als applicaties van (multidimensionele) gaschromatografie (GC), vloeistofchromatografie (LC) en superkritische vloeistofchromatografie (SFC) gekoppeld aan verschillende types van detectoren (zoals massespectrometrie) ruim aan bod. Sedert 2006 neemt de Science Separation Group van de Royal Society of Chemistry (UK) actief deel aan de organisatie van het congres. In 2006 en in 2018 werd een “Engelse” HTC ingericht in respectievelijk York en Cardiff.

Het HTC-congres duurt drie dagen en wordt voorafgegaan door short courses. Voor de plenaire lezingen worden sprekers van internationale allure uitgenodigd.

Tijdens het HTC-congres wordt de LCGC Europe/HTC Innovation Award uitgereikt aan een wetenschapper die de meest vernieuwende bijdrage leverde op het vlak van gekoppelde chromatografie. De laureaat/laureate wordt door het Wetenschappelijk Comité van HTC verkozen. De Innovation Award vervangt sedert 2018 de LCGC Europe Lifetime Achievement Award. Ook de meest innovatieve posters worden beloond met een poster-award.

De Proceedings van het HTC-congres worden gepubliceerd in een bijzonder nummer van Journal of Chromatography A.

Het HTC-congres kan slechts ingericht worden mits inzet van het organiserend comité en de bereidwillige hulp van tal van studenten van universiteiten en hogescholen. Na het onverwachte overlijden van de stichtende voorzitter Robert Smits nam prof. Frédéric Lynen (UGent) in 2011 het voorzitterschap over. Vanaf 2020 zal een roterend co-voorzitterschap in voege treden. Voor de eerstvolgende editie in 2020 nemen prof. Sebastiaan Eeltink (VUB) en prof. Frédéric Lynen (UGent) dit voor hun rekening.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play