DIDAC-reeks

DIDAC is een reeks gekleurde transparanten die ontworpen is als didactisch hulpmiddel voor het scheikunde-onderwijs. De transparanten worden ondersteund door een gedrukte tekst voor de lesgever, met uitleg over wat ermee kan onderwezen worden – maar niet hoe het onderwezen moet worden.

De DIDAC-materialen zijn het resultaat van een investering in scheikundeonderwijs door Agfa-Gevaert N.V. ter gelegenheid van hun honderdste verjaardag en de vijfenzeventigste verjaardag van IUPAC. Ze hebben beroep gedaan op een paar van de beste scheikundeleraren uit Vlaanderen en vele technische inspanningen geleverd om een zo goed mogelijk kwaliteitsproduct te vervaardigen.

Doelstelling

Elke bundel transparanten stelt een aantal chemische concepten en toepassingen uit het dagelijkse leven voor op een eenvoudige, aansprekende en soms grappige manier. DIDAC is een hulpmiddel waarmee de leraar zijn lessen scheikunde boeiender en aanschouwelijker kan maken.

Inhoud

Elke DIDAC-bundel, er zijn er vijf in totaal, bestaat uit de serie transparanten en begeleidende teksten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de onderwerpen.

DIDAC 1: chemie in het dagelijks leven, water, het periodiek systeem van de elementen, colloïdchemie, thermodynamica.
DIDAC 2: het chemisch evenwicht, de petrochemie, de fotografie.
DIDAC 3: elektrochemie, lucht en water, atoommodellen.
DIDAC 4: polymeren, biopolymeren, chemische bindingen.
DIDAC 5: scheidingstechnieken, chemie en gezondheid.

Alle reeksen zijn verzameld op een handige cd-rom. Je kan hem hier bestellen.