Wenst u een activiteit te laten opnemen in deze lijst? Geef uw activiteit door via dit formulier.

STEM-projecten Conserveren - Gist & Brood - iMuSciCa #2

Categorie
Studiedagen
Datum
2019-03-20 09:30 - 16:00
Locatie
UC Leuven-Limburg - Lerarenopleiding Secundair - Agoralaan Gebouw B bus 4, Blok R - B, Campus Diepenbeek, Agoralaan 1, 3590 Diepenbeek

Laatstejaarsstudenten lerarenopleiding secundair onderwijs fysica en chemie stellen hun STEM-projecten voor

Doelgroep: 

  • Secundair onderwijs
1e, 2e en 3e graad STEM of wetenschappen
 
Beschrijving:

We stellen drie STEM-projecten voor, telkens via twee workshops. De workshops worden begeleid door laatstejaarsstudenten STEM van de UCLL-lerarenopleiding secundair onderwijs in Diepenbeek. 

Project: Conserveringstechnieken van voedsel

> Conserveringstechnieken: drogen en vacuüm verpakken. 
Een eigen droogkast maken, een 3D-vacuümventiel printen, onderdruk meten met een eigen opstelling, het effect van drogen op voedingsmiddelen bestuderen, het verloop van het droogproces van verschillende voedingsmiddelen en onder verschillende omstandigheden analyseren met zelfgemaakte opstellingen.

> Conserveringstechnieken: steriliseren, gebruik van natuurlijke conserveermiddelen
Wat zijn de invloeden van zout, azijnzuur, melkzuur, citroenzuur, suiker, olie op de kwaliteit en bewaarbaarheid van voedingsmiddelen? Hoe beïnvloeden natuurlijke conserveermiddelen de groei van micro-organismen? Hoe kan je het sterilisatieproces veilig in je klas uitvoeren? 

Project: over gistgroei en broodbereiding

> Gistgroei: factoren die een invloed hebben op de groei van gisten
Wat zijn de optimale groeifactoren (koolstof-, stikstofbron, temperatuur, pH ...) voor micro-organismen? Hoe ziet de groeicurve van micro-organismen eruit? Hoe kunnen we de groei van micro-organismen meten? Via zelfgemaakte opstellingen, microscopisch onderzoek en de bepaling van koolzuur/zuurvorming proberen we gistgroei (gekochte bakkersgist en ook geïsoleerde gistcellen op appelschillen) en de groei van micro-organismen in zuurdesem kwalitatief en kwantitatief meten. 

> Broodbereiding: brood bereiden met eigen middelen
Veronderstel dat je geen zout, bakkersgist, meel kon kopen en je die grondstoffen zelf moet bekomen om brood te bakken. In het project wordt zout uit zeewater geïsoleerd, gist afkomstig van appelschillen gekweekt, meel door het malen van graan bekomen, het deeg in een eigen deegkamer gerezen en warmte van natuurlijke bronnen bekomen. Het bekomen brood wordt met een klassiek gebakken brood vergeleken. 

Project: iMuSciCa

> iMuSciCa: bronnen van toon en geluid, natuurtonen
Wat zijn de bronnen van geluid en toon? Hoe kunnen we toon van geluid onderscheiden? Wat zijn natuurtonen en eigentrillingen? Kunnen we er een patroon in ontdekken? Kan je muziek spelen enkel door natuurtonen te gebruiken? We gaan aan de slag met eenvoudige instrumentjes en digitaal materiaal om de basisinzichten van muziek en wetenschappen te ontdekken. 
Er is een kant-en-klaar Activity Book beschikbaar, waar leerlingen van de eerste graad mee aan de slag kunnen in lessen wetenschappen en STE(A)M. Eén en ander is ook bruikbaar als introductie in de tweede en derde graad in lessen fysica, muziek en STE(A)M. 

> iMuSciCa: ontwerp een zelf getunede gitaar en speel erop
Hoe kan je een gitaar stemmen, zodat je die kan bespelen zonder de akkoorden te kennen? Welke invloedsfactoren maken dat een snaar hoger of juist lager gaat klinken? Kunnen we het wiskundige verband achter deze samenhang ontdekken? Er wordt zowel met echte als met virtuele instrumenten gewerkt. 
Er is een iMuSciCa-workbench ter beschikking, waar leerlingen onderzoekjes kunnen uitvoeren op het snijvlak tussen fysica, muziek en engineering. De leerinhoud is geschikt voor lessen fysica, muziek en STE(A)M in de derde en tweede graad, maar mits aanpassing ook in de eerste graad. 

Tijdens deze navorming wordt speciale aandacht besteed aan:

  • het gevolgde traject
  • de interdisciplinaire benadering
  • de resultaten
  • de technologische, wiskundige en wetenschappelijke componenten
  • demonstraties van onderzoekjes en (deel)realisaties
  • tips bij organiseren, timing, evalueren
  • brainstormen over de realisaties/onderzoeken
  • het vervolgtraject

De projecten worden uitgetest tijdens wetenschapsklassen en ingroeistages. De deelnemers ontvangen na de testfase de cursus om zelf aan de slag te gaan. 
In een afzonderlijke workshop wordt het traject vanuit het standpunt van de begeleidende docenten toegelicht. Je ontvangt bij deelname de syllabus, die ook nog digitaal wordt nagestuurd. 

Doelgroep: leerkrachten 1ste, 2e en 3e graad STEM of wetenschappen (biologie, fysica, chemie)

 
 

Alle datums

  • 2019-03-20 09:30 - 16:00

Powered by iCagenda

Meer activiteiten

Bezoek de website van volgende organisaties om hun activiteiten te bekijken:

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play

Mens & Molecule