In een bekertje bevindt zich een HCl-oplossing (geel gekleurd na toevoegen van broomthymolblauw).
Uit een buret voegen we druppelsgewijs een oplossing van NaOH toe (blauw gekleurd na toevoegen van broomthymolblauw).
Op een bepaald ogenblik kleurt de
inhoud van het bekertje groen, onmiddellijk nadien blauw.

Terug