Bij mengen van ammoniumthiocyanaat en bariumhydroxide heeft een endotherme reactie plaats.
De temperatuur daalt zo sterk dat een waterdruppel tussen de beker en het houten plankje bevriest.

Terug