Een brokje natrium wordt in een glazen buis gesmolten.
Als we dichloor door de buis leiden reageert de natrium zeer fel met het gas.
Bij deze exotherme reactie loopt de temperatuur op tot boven 1200 °C.
Achteraf vinden we in de glazen buis natriumchloride terug.

Terug