We gieten wat zoutzuur op zinkkorrels. Er ontstaat een waterstofgas.


Het ontsnappende gas ontploft met een droge knal als we de opening van de reageerbuis in de vlam brengen.

Terug