Als we in een mengsel van ijzerpoeder en zwavelbloem een magneet steken, dan blijft er ijzermetaal
aan de magneet hangen.


Als we water bij het mengsel voegen en even schudden, dan zinkt het ijzerpoeder naar de bodem.
De zwavelbloem komt bovendrijven.


Als we het mengsel van ijzerpoeder en zwavelbloem in een reageerbuis brengen en bovenaan
verhitten, dan begint het te gloeien.
Het gloeien gaat spontaan verder tot op de bodem.


Als we het afgekoelde reactieproduct fijnstampen en er een magneet indompelen, dan blijft er
geen ijzermetaal meer aan de magneet hangen.


Bij toevoegen van water aan het reactieproduct blijft er geen zwavelbloem meer bovendrijven.
Het reactieproduct zakt naar de bodem.

Terug