Natriumchloride is een witte, kristallijnen stof.


Het zout geleidt de elektrische stroom niet.


Water is een kleurloze, smaakloze vloeistof.Water geleidt de stroom niet.


Na het oplossen van natriumchloride in water krijgen we een mengsel waarvan je op het eerste gezicht niet kunt zeggen dat het een mengsel is:
natriumchloride is oplosbaar in water.
Het mengsel heeft overal dezelfde samenstelling.
Dergelijke mengsel noemen we homogeen.


Het mengsel van water en natriumchloride geleidt de stroom.

Terug